Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı)


Index Copernicus International


Open Academic Journals Index (OAJI)


Scientific Indexing Services (SIS)


Arastirmax Index


Arastirmax Social Sciences Index


Arastirmax Avicenna Health Sciences Index


Türk Medline


Türk Eğitim İndeksi


Türkiye Atıf Dizini


Akademik Dizin


Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)


Makale Göndermek İsteyenlere Duyuru:

Dergimize makale göndermek, makale takibi yapmak, bilgi talebi, öneri ve diğer konularla ilgili yazışmalar için saglikidaresidergisi@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Anasayfa

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nün yayın organıdır. Mart, Haziran, Eylül ve  Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 defa yayınlanan hakemli bir dergidir.

 

Dergimizin 2018 yılı Eylül sayısı yayınlanmıştır. 

Duyurular

Dergimizin 2018 yılı Eylül sayısı yayınlanmıştır.
2018-09-28 18:00:00

Dergimiz 2016 yılı 19. Cilt, 2. Sayı itibariyle sadece elektronik olarak yayınlanmaya başlamıştır.
2016-11-17 16:45:43