Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı)


Index Copernicus International


Open Academic Journals Index (OAJI)


Scientific Indexing Services (SIS)


Arastirmax Index


Arastirmax Social Sciences Index


Arastirmax Avicenna Health Sciences Index


Türk Medline


Türk Eğitim İndeksi


Türkiye Atıf Dizini


Akademik Dizin


Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)


Makale Göndermek İsteyenlere Duyuru:

Dergimize makale göndermek, makale takibi yapmak, bilgi talebi, öneri ve diğer konularla ilgili yazışmalar için saglikidaresidergisi@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Anasayfa

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nün yayın organıdır. Mart, Haziran, Eylül ve  Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 defa yayınlanan hakemli bir dergidir.


 01.01.2021 tarihi itibariye makale gönderimleri, DergiPark sistemi üzerinden yapılacaktır. Dergimiz yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış makalenizi göndermek için aşağıya tıkayınız.

                            


Dergimizin 2021 yılı Mart sayısı yayınlanmıştır. 

Duyurular

Dergimizin 2021 yılı Mart sayısı yayınlanmıştır.
2021-03-24 18:00:00

Dergimizin yazım kurallarında değişiklik yapılmıştır. Yeni yazım kurallarına ulaşmak için tıklayınız.
2020-03-19 12:00:00

26.02.2020 tarihi itibariyle dergimize değerlendirilmek üzere gönderilecek makalelerde 2020 yılı TR dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri dikkate alınacaktır. Bu kriterlerden birisi olan “Etik Kurul Onayı” kaspamında “Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan ve etik kurul kararı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir”.
2020-02-26 15:00:00

Dergimizde makale gönderim aşamasında, uluslararası kabuller gereği "ORCID NUMARASI" kullanımı zorunlu hale gelmiştir. Gönerilen makalelerde, makaledeki her yazara ait ORCID numarası yer almalıdır. ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır. https://orcid.org/register adresinden bireysel ORCID için kayıt oluşturabilirsiniz.
2019-02-13 09:00:00

Dergimiz 2016 yılı 19. Cilt, 2. Sayı itibariyle sadece elektronik olarak yayınlanmaya başlamıştır.
2016-11-17 16:45:43