Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı)


Index Copernicus International


Open Academic Journals Index (OAJI)


Scientific Indexing Services (SIS)


Arastirmax Index


Arastirmax Social Sciences Index


Arastirmax Avicenna Health Sciences Index


Türk Medline


Türk Eğitim İndeksi


Türkiye Atıf Dizini


Akademik Dizin


Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)


Makale Göndermek İsteyenlere Duyuru:

Dergimize makale göndermek, makale takibi yapmak, bilgi talebi, öneri ve diğer konularla ilgili yazışmalar için saglikidaresidergisi@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

1992

(Yıl: 1992, Cilt:1, Sayı:1)

Avedis DONABEDIAN, Kalite Güvencesi 

Bilal AK, Sağlık Bakanlığı Devlet Hastaneleri Hastane Yöneticilerinin Yönetsel Başarı Düzeyleri Hakkında Bir Araştırma 

Gülsün ERİGÜÇ, Hastanelerde İş Ölçümü 

Münevver MENDERES, Sağlık Kurumlarında Muhasebenin Önemi 

Sıdıka KAYA, Hastanelerde Örgütsel Çatışmanın Nedenleri 

Sıdıka KAYA, Ahmet AKGÜN, Hacettepe Üniversitesi Uygulama Hastanesinde Personel Devri