Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı)


Index Copernicus International


Open Academic Journals Index (OAJI)


Scientific Indexing Services (SIS)


Arastirmax Index


Arastirmax Social Sciences Index


Arastirmax Avicenna Health Sciences Index


Türk Medline


Türk Eğitim İndeksi


Türkiye Atıf Dizini


Akademik Dizin


Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)


Makale Göndermek İsteyenlere Duyuru:

Dergimize makale göndermek, makale takibi yapmak, bilgi talebi, öneri ve diğer konularla ilgili yazışmalar için saglikidaresidergisi@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

1999

(Yıl: 1999, Cilt:4, Sayı:1)

Gülsün ERİGÜÇ, Ankara Metropolitan Alanda Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Personel Devir Oranları ve Pesonelin İşinden Ayrılma Nedenleri 

Bayram ŞAHİN, Sağlıkta Yönetim Zorluğu: Hekim Otonomisin Sonu Olabilir mi? 

Kadir TEKE, Cesim DEMİR, Turan FEDAİ, Korkut ERSOY, GATA Eğitim Hastanelerine Başvuran Hastalara Sunulan Halkla İlişkiler Hizmetlerinin Değerlendirilmesi 

Sinem SOMUNOĞLU, Kavramsal Açıdan Sağlık 

Süheyla ABAAN, Hemşirelik Yönetimi Eğitiminde Vaka Tartışmaları: Bir Sınıf Deneyimi