Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı)


Index Copernicus International


Open Academic Journals Index (OAJI)


Scientific Indexing Services (SIS)


Arastirmax Index


Arastirmax Social Sciences Index


Arastirmax Avicenna Health Sciences Index


Türk Medline


Türk Eğitim İndeksi


Türkiye Atıf Dizini


Akademik Dizin


Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)


Makale Göndermek İsteyenlere Duyuru:

Dergimize makale göndermek, makale takibi yapmak, bilgi talebi, öneri ve diğer konularla ilgili yazışmalar için saglikidaresidergisi@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

2000

(Yıl: 2000, Cilt:5, Sayı:1)

Münevver MENDERES, Erkan MALKOÇ, Finansal Kiralamanın (Leasing) Uygulanabilirliği ve Ege Üniversitesi Hastanesi Uygulamasının Analizi 

Erdal SARGUTAN, Enjektabl Antibiyotiklerin Hastahane Kullanımında "İsraf" 

Turan FEDAİ, Cesim DEMİR, Kadir TEKE, Bir Diş Hastalıkları ve Tedavisi Polikliniğinde Hekimlerin Zaman Kaybına Neden Olan Faktörler 

Mehmet YAŞAR, Kadir TEKE; Ruşen DÜNDARÖZ, Ali SIZLAN, Bilgin CÖMERT, Tahir ÖZIŞIK, Acil Servis Kullanımının Aciliyet Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi 

H.Hüseyin YILDIRIM, Yapısal Uyum Programları ve Sağlık Reformları: Türk Sağlık Reformları İçin Çıkarılacak dersler 

Bilal AK, H.Dilek SEVİN, Turist Sağlığı ve Turist Sağlığı İmkanları Açısından Antalya Bölgesinde Bir İnceleme 

 

(Yıl: 2000, Cilt:5, Sayı:2)

Yusuf ÇELİK, Tevfik DİNÇER, Doğum Öncesi Bakımda Alternatif Hizmet Kaynaklarının Tercihinde Rol Oynayan SosyoEkonomik Faktörlerin Belirlenmesi 

Hülya ŞAHİN, Gülsün ERİGÜÇ, Hastane Yöneticilerinin Yönetsel Stres Kaynakları ve Başa Çıkma Yöntemleri 

Münevver MENDERES, Erkan MALKOÇ, Hastanelerde Alternatif Bir Fon Kaynağı Olarak Finansal Kiralama (Leasing) 

Cesim DEMİR, Fahreddin TATAR, Hemşirelerin Hastane Yönetiminden Beklentilerinin Karşılanma Düzeyleri 

Azize TUNÇ, H.Dilek SEVİN, Hastane İşletmelerinde Kaliteli Konaklama Hizmetlerinin Sürdürülmesinde Kat Hizmetleri  

Nilgün SARP, Çocuk Hakları Şartnamesi Çerçevesinde Türk Çocuklarının Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi  

 

(Yıl: 2000, Cilt:5, Sayı:3)

Hikmet PEKCAN, Evde Bakım Hizmetleri  

Gülsün ERİGÜÇ, Sağlık Personelinin Kişisel Özelliklerine Göre İş Doyumu üzerine Bir İnceleme 

İsmet ŞAHİN, Hacer ÖZGEN, Sağlık Bakanlığı İl Devlet Hastanelerinin Karşılaştırmalı Verimlilik Analizi 

Yeşim TÜRKÖZ, Özel Bir Sağlık Kuruluşunda İşe ve Kuruma Yönelik Tutum Araştırması 

Mehmet TOP, Sağlık Hizmetlerinde Önceliklerin Belirlenmesi: Düzeyler, Dinamikler, Yaklaşımlar ve Uluslararası Deneyim 

Hüseyin BÜYÜKKAYIKÇI, İsmet ŞAHİN, SSK Ulus Hastanesi Cerrahi Servisinde Hasta Maliyetlerinin Sağlık Bakanlığı Fiyat Tarifesi İle Karşılaştırılması 

Cevdet İŞNAS, Mehtap TATAR, Doktor-Hasta İlişkisi: Ankara Numune Hastanesi Ortopedi Kliniklerinde Yatan Hastaların Değerlendirmeleri 

 

(Yıl: 2000, Cilt:5, Sayı:4)

Seyhan İNANOĞLU, Gülsün ERİGÜÇ, Örgüt Kültürü: Personelin ve Yöneticilerin Değerlendirmeleri Açısından Bir Karşılaştırma 

Fatma PAKDİL, ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sisteminin Hastane Sistemleri Açısından Analizi 

Mesut ÇİMEN, İsmet ŞAHİN, Bir Kurumda Çalışan Sağlık Personelinin İş Doyumu Düzeyinin Belirlenmesi 

Menderes TARCAN, İsmet ŞAHİN, Hastanelerde Yeşil Kart Uygulanmasında Kaşılaşılan Sorunlar 

Ertuğrul TARCAN, Ergin Sait VAROL, Metin ATEŞ, Bina Kalitesi ve Sağlık İşletmelerinin Performansları Üzerine Etkileri 

Derya TİRYAKİ, Mehtap TATAR, Sağlık Sigortası: Teorik ve Uygulama