Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı)


Index Copernicus International


Open Academic Journals Index (OAJI)


Scientific Indexing Services (SIS)


Arastirmax Index


Arastirmax Social Sciences Index


Arastirmax Avicenna Health Sciences Index


Türk Medline


Türk Eğitim İndeksi


Türkiye Atıf Dizini


Akademik Dizin


Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)


Makale Göndermek İsteyenlere Duyuru:

Dergimize makale göndermek, makale takibi yapmak, bilgi talebi, öneri ve diğer konularla ilgili yazışmalar için saglikidaresidergisi@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

2003

(Yıl: 2003, Cilt:6, Sayı:1)

Mehtap TATAR, İsmet ŞAHİN_Hüseyin BÜYÜKKAYIKÇI, Sağlık Hizmetlerinde Öncelik Belirleme: Teori ve SSK Hastaneleri Yöneticilerinin Görüşleri 

Gülsün ERİGÜÇ, Kenan TEKEŞ, Yönetsel Düzeylerde İş Analizi ve İş Değerleme: Hastane Yönetimi Açısından Bir Uygulama 

Elif DİKMETAŞ, Ersen ALOĞLU, Hastanelerde Elektronik Bilgi Sistemine Geçişte Mevcut Ve Oluşabilecek Sorunların Tespiti Ve Çözüm Önerileri 

Hacer ÖZGEN, İsmet ŞAHİN, Türkiye’de Diyaliz Sektörünün Gelişimi ve Prodüktivitesinin Değerlendirilmesi 

Sıdıka KAYA, Çetin YİĞİT, Suat PEKER, H. İbrahim CANKUL, Bir Askeri Hastanenin Dahiliye Polikliniğini Kullanan Hastaların Kalite Algıları 

Gülsün ERİGÜÇ, Gülpembe ERGİN, Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçerken İş Analizi: Kamu Hastaneleri Personel Bölümünde Bir Ugulama