Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı)


Index Copernicus International


Open Academic Journals Index (OAJI)


Scientific Indexing Services (SIS)


Arastirmax Index


Arastirmax Social Sciences Index


Arastirmax Avicenna Health Sciences Index


Türk Medline


Türk Eğitim İndeksi


Türkiye Atıf Dizini


Akademik Dizin


Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)


Makale Göndermek İsteyenlere Duyuru:

Dergimize makale göndermek, makale takibi yapmak, bilgi talebi, öneri ve diğer konularla ilgili yazışmalar için saglikidaresidergisi@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

2004

(Yıl: 2004, Cilt:7, Sayı:1)

Saffet OCAK, Ömer GİDER, Mehmet TOP, Çetin AKAR, Muğla Devlet Hastanesi Tomografi Ünitesi Maliyet-Hacim-Kâr Analizi 

Mustafa KILIÇ, Şebnem TUNÇ, İnsan Kaynakları Planlaması Açısından Doğu ve Güneydoğu Anadolu  Bölgelerinde Çalışan Hekimlerin Sorunları ve Memnuniyet Durumlarının Değerlendirilmesi 

Songül DOĞAN, Sıdıka KAYA, Aksaray’daki Sağlık Bakanlığı Hastane Yöneticilerinin Toplam Kalite Yönetimi Konusundaki Algıları 

Mehmet TOP, Bayram ŞAHİN, Hastane Endüstrisinde Değişen Sınırlar: Avrupa Ülkelerinde Yaşanan Son Yirmi Yıllık Süreç 

Meltem KÜRTÜNCÜ, Perihan Şenel TEKİN, Zonguldak İl Merkezindeki Hastanelerde Çocuk Ölüm Nedenlerinin İncelenmesi 

Ramazan ERDEM, Dilek ULU, Futbol Takımı Taraftarlığının Hastane Çalışanları Üzerine Etkisi 

 

(Yıl: 2004, Cilt:7, Sayı:2)

Vahit YİĞİT, İsmail AĞIRBAŞ, Hastane İşletmelerinde Kapasite Kullanım Oranının Maliyetlere Etkisi: Sağlık Bakanlığı Tokat Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde Bir Uygulama 

Rasim CEYHAN, Yusuf ÇELİK, Sağlık Çalışanlarının Vardiyalı Çalışma Uygulaması Hakkındaki Görüşleri 

Bayram ŞAHİN, Sağlık Kaynaklarının Kullanımında Değişkenlik Sorunu: Neden Yönetemiyoruz? Nasıl Yönetebiliriz?  

Mehveş TARIM, Sağlık Organizasyonlarında Performans Ölçme ve Dengeli Puan Cetveli (Balanced Scorecard) 

 

 

(Yıl: 2004, Cilt:7, Sayı:3)

Kürşat ALGIN, İsmet ŞAHİN, Mehmet TOP, Türkiye’de Aile Hekimlerinin Mesleki Sorunları ve Çözüm Önerileri 

Dilek BULUT, Çağla İŞMAN, Muğla İli Sağlık Yöneticilerinde Kişisel Değer Analizi 

Ümit ÇELEN, Bülent PİYAL, Gülay KARAODUL, Mehmet DEMİR, Ankara Onkoloji Eğitim Hastanesinde Çalışanların İş Doyumu 

Metin ATEŞ, Tuğrul ERBAYDAR, Kemal DEMİRKIRAN,  Gül ÖZHAN, Egemen CEVAHİR, Emre İŞÇİ, Gebze Halkının Sağlık Hizmetlerini Kullanımı ve Sağlık Kuruluşlarını Tercih Etme Nedenlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma