Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı)


Index Copernicus International


Open Academic Journals Index (OAJI)


Scientific Indexing Services (SIS)


Arastirmax Index


Arastirmax Social Sciences Index


Arastirmax Avicenna Health Sciences Index


Türk Medline


Türk Eğitim İndeksi


Türkiye Atıf Dizini


Akademik Dizin


Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)


Makale Göndermek İsteyenlere Duyuru:

Dergimize makale göndermek, makale takibi yapmak, bilgi talebi, öneri ve diğer konularla ilgili yazışmalar için saglikidaresidergisi@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

2006

(Yıl: 2006, Cilt:9, Sayı:1)

Demet ÜNALAN, Fevziye ÇETİNKAYA, Özcan ÖZYURT,Aydemir KAYABAŞI, Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Sekreterlerde İş Memnuniyeti 

Yusuf ÇELİK, Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı ve Sağlık 

Zeynep ÇOPUR, Berrin ERGÜDER VARLI, Melda AVŞAR, Merve ŞENBAŞ, Ege Üniversitesi Hastanesi’nde Çalışan Ev İdaresi Personelinin İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi 

Mustafa KILIÇ, Hatice ÖZTÜRK, Hastanelerde Mesai Saatleri Dışında Yürütülen Yönetim Hizmetleri: Ankara İli Eğitim Hastanelerinde Bir Alan Araştırması 

Şükran ŞAFAK, Canan YERTUTAN, Sibel ERKAL, Bir Hastanede Çalışan Ev İdaresi Personelinin Karşılaştığı Sorunların İncelenmesi 

Mehmet TOP, Sağlık Hizmetlerinde Önceliklerin Belirlenmesi: Türkiye’de Öncelik Belirleme Sürecinde Rol Alan Tarafların Görüşleri ve Sağlık Politikalarına İlişkin Değerlendirmeleri 

 

 

(Yıl: 2006, Cilt:9, Sayı:2)

Candoğan AKCA, Gülsün ERİGÜÇ, Hastane Çalışanlarının Yöneticileri ve Çalışma Arkadaşları ile Yaşadıkları Çatışma Nedenlerine Yönelik Bir Araştırma 

Zeynep ÇOPUR, Berrin VARLI, Melda AVŞAR, Merve ŞENBAŞ, Ege Üniversitesi Hastanesi’nde Çalışan Ev İdaresi Personelinin İş Kazası Geçirme Durumunun İncelenmesi 

Ramazan ERDEM, Ebru GÜNLÜ, İletişim Eğilimlerinin Yüksek Bağlam-Düşük Bağlam Ayırımı İle İncelenmesi: Hastane Çalışanları Örneği 

Şebnem ASLAN, Musa ÖZATA, Sağlık Yöneticilerinde Duygusal Zeka Boyutlarının Cooper Sawaf Haritasıyla Araştırılması