Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı)


Index Copernicus International


Open Academic Journals Index (OAJI)


Scientific Indexing Services (SIS)


Arastirmax Index


Arastirmax Social Sciences Index


Arastirmax Avicenna Health Sciences Index


Türk Medline


Türk Eğitim İndeksi


Türkiye Atıf Dizini


Akademik Dizin


Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)


Makale Göndermek İsteyenlere Duyuru:

Dergimize makale göndermek, makale takibi yapmak, bilgi talebi, öneri ve diğer konularla ilgili yazışmalar için saglikidaresidergisi@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

2007

(Yıl: 2007, Cilt:10, Sayı:1)

Sedat BOSTAN, Sağlık Çalışanlarının Hasta Haklarına Yönelik Tutumlarının Araştırılması: Farabi Hastanesi Örneği 

Serap DURUKAN, Çetin AKAR, İsmet ŞAHİN, Seçilmiş Hastanelerde Karşılaştırmalı Poliklinik Gider Yeri Birim Maliyetleri 

Burcu G. ÖZCAN, Çağlar ÖZEL, Kişilik Hakları-Hasta Hakları Bağlamında Tıbbi Müdahale Dolayısıyla Çıkan Hukuki İlişkide Hekimin Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü ve Aydınlatılmış Rızaya İlişkin Bazı Değerlendirmeler 

Gülsün ERİGÜÇ, Pınar YALÇIN BALÇIK, Öğrenen Örgüt ve Hemşirelerin Değerlendirmelerine Yönelik Bir Uygulama 

 

 

(Yıl: 2007, Cilt:10, Sayı:2)

Hacer ÖZGEN, Mehtap TATAR, Sağlık Sektöründe Bir Verimlilik Değerlendirme Tekniği Olarak Maliyet-Etkililik Analizi Ve Türkiye’de Durum 

Gülsün ERİGÜÇ, Pınar YALÇIN BALÇIK Sağlık Ocağı Sorumlu Hekimlerinin Çalışanlarla İlişkilerindeki Yeterliliği

Çağlar ÖZEL, Doğan N. LEBLEBİCİ, Organizasyon Kusurundan Doğan Zarar Açısından Özel Hastane Ve Hekimlerin Sorumluluklarına Kısa Bir Bakış 

Hacer ÖZGEN, Sağlık Hizmetleri Finansmanında Cepten Harcama: Nedir? Neden Önemlidir?