Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı)


Index Copernicus International


Open Academic Journals Index (OAJI)


Scientific Indexing Services (SIS)


Arastirmax Index


Arastirmax Social Sciences Index


Arastirmax Avicenna Health Sciences Index


Türk Medline


Türk Eğitim İndeksi


Türkiye Atıf Dizini


Akademik Dizin


Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)


Makale Göndermek İsteyenlere Duyuru:

Dergimize makale göndermek, makale takibi yapmak, bilgi talebi, öneri ve diğer konularla ilgili yazışmalar için saglikidaresidergisi@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

2008

(Yıl: 2008, Cilt:11, Sayı:1)

İsmet ŞAHİN, Sağlık Bakanlığı Genel Hastaneleri ve Sağlık Bakanlığına Devredilen SSK Genel Hastanelerinin Teknik Verimliliklerinin Karşılaştırmalı Analizi 

Zafer ÇALIŞKAN, Referans Fiyat ve İlaç Piyasası 

Gülsün ERİGÜÇ, Ç. Erkan AKYÜREK, Özgür UĞURLUOĞLU, Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde İdari Birim Yöneticilerinin Yönetsel Başarı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma 

Hacer ÖZGEN, Mehtap TATAR, Sağlık Hizmetleri Finansmanında İnformal Ödemeler 

 

 

(Yıl: 2008, Cilt:11, Sayı:2)

Ece UĞURLUOĞLU, Hacer ÖZGEN, Sağlık Hizmetleri Finansmanı ve Hakkaniyet 

Mehmet TOP, Ömer GİDER, Yunus TAŞ, Seher ÇİMEN, Hekimlerin Tıbbi Hatalara Neden Olan Faktörlere İlişkin Değerlendirmeleri: Kocaeli İlinden Bir Alan Çalışması 

Emine BİLGİLİ, Eyyup ECEVİT, Sağlık Hizmetleri Piyasasında Asimetrik Bilgiye Bağlı Problemler ve Çözüm Önerileri 

Mahmut AKBOLAT, Oğuz IŞIK, Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri: Bir Kamu Hastanesi Örneği