Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı)


Index Copernicus International


Open Academic Journals Index (OAJI)


Scientific Indexing Services (SIS)


Arastirmax Index


Arastirmax Social Sciences Index


Arastirmax Avicenna Health Sciences Index


Türk Medline


Türk Eğitim İndeksi


Türkiye Atıf Dizini


Akademik Dizin


Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)


Makale Göndermek İsteyenlere Duyuru:

Dergimize makale göndermek, makale takibi yapmak, bilgi talebi, öneri ve diğer konularla ilgili yazışmalar için saglikidaresidergisi@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

2009

(Yıl: 2009, Cilt:12, Sayı:1)

Mehtap ÇAKMAK, M. Kemal ÖKTEM, Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN, Türk Kamu Hastanelerinde Teknik Verimlilik Sorunu: Veri Zarflama Analizi Tekniği ile Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Kadın Doğum Hastanelerinin Teknik Verimliliklerinin Ölçülmesi 

Sıdıka KAYA, İsmet ŞAHİN, Yoğun Bakım Ünitelerinin Etkililiği ile Yönetsel ve Örgütsel Faktörler Arasındaki İlişki    

Salih MOLLAHALİLOĞLU, Hakan Oğuz ARI, Hasan Gökhan ÖNCÜL, Hakkı GÜRSÖZ, Türk Sağlık Sektöründe Tıbbi Cihazların Sayısal Durumu, Bölgesel Dağılımı ve OECD Ülkeleri İle Karşılaştırmalar 

Özgür UĞURLUOĞLU, İstanbul’daki Hastanelerin Web Sitesi Özellikleri Üzerine Bir İnceleme 

 

 

(Yıl: 2009, Cilt:12, Sayı:2)

Ramazan ERDEM, H. Hüseyin YILDIRIM, Gaye ATİLLA, Aygen OKSAY, Hastane Çalışanlarının Kişilik Özellikleri ve Zamanı Kullanma Biçimlerinin İncelenmesi 

Özgür UĞURLUOĞLU, Yusuf ÇELİK, Örgütlerde Stratejik Liderlik ve Özellikleri 

Sibel ERKAL, Şükran ŞAFAK, Canan YERTUTAN, Selda COŞKUNER, Bir Hastanede Fiziksel Çevre ve Yönetimi (Kurum Ev İdaresi) Hizmetlerini Yürüten Personelin İş Bölümüne İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi 

Kıymet FETTAH, Bayram ŞAHİN, Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Personelin Performansa Dayalı Döner Sermaye Ek Ödeme Uygulamasına İlişkin Değerlendirmeleri