Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı)


Index Copernicus International


Open Academic Journals Index (OAJI)


Scientific Indexing Services (SIS)


Arastirmax Index


Arastirmax Social Sciences Index


Arastirmax Avicenna Health Sciences Index


Türk Medline


Türk Eğitim İndeksi


Türkiye Atıf Dizini


Akademik Dizin


Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)


Makale Göndermek İsteyenlere Duyuru:

Dergimize makale göndermek, makale takibi yapmak, bilgi talebi, öneri ve diğer konularla ilgili yazışmalar için saglikidaresidergisi@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

2010

(Yıl: 2010, Cilt:13, Sayı:1)

Mustafa DEMİRKIRAN, Bayram ŞAHİN, Pratisyen Hekimlerin İlaç Seçimlerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Değerlendirmeleri 

Emine ŞENER, Ramazan ERDEM, Tahsin AKÇAKANAT, Türkiye’de Lisans Düzeyinde Sağlık Yöneticisi Yetiştiren Kurumların Akademik ve Eğitsel Profili 

Sibel ERKAL, Selda COŞKUNER, Bir Hastanede Çalışan Ev İdaresi Personelinin İş Kazası Geçirme Durumunun ve Kazalardan Korunmak İçin Aldıkları Önlemlerin İncelenmesi 

Mehmet Ali KÖSEOĞLU, Saffet OCAK, Misyon İfadelerinde Kullanılan Öğeler İşletmelerin Mülkiyet Yapısına Göre Değişir Mi?: Özel Ve Kamu Hastaneleri Üzerine Bir Araştırma. 

 

 

(Yıl: 2010, Cilt:13, Sayı:2)

Bayram ŞAHİN, Serap TAŞKAYA, Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılarını Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi 

Didar Büyüker İŞLER, Şefika ÖZDEMİR, Hastane İşletmelerinde İçsel Pazarlama Yaklaşımının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Isparta İli Örneği 

Özay ÇELEN,Cesim DEMİR, Abdulkadir TEKE, Mevlüt KARADAĞ, Hüseyin ABUHANOĞLU, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi’nde Görev Yapan Sağlık Teknisyenlerinin/Teknikerlerinin İş Tatmini Düzeyinin İncelenmesi 

Neslihan DERİN, Erkan T. DEMİREL, Kurum İmajının Kurum Kimliği Açısından Açıklanabilirliği:  İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Örneği