Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı)


Index Copernicus International


Open Academic Journals Index (OAJI)


Scientific Indexing Services (SIS)


Arastirmax Index


Arastirmax Social Sciences Index


Arastirmax Avicenna Health Sciences Index


Türk Medline


Türk Eğitim İndeksi


Türkiye Atıf Dizini


Akademik Dizin


Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)


Makale Göndermek İsteyenlere Duyuru:

Dergimize makale göndermek, makale takibi yapmak, bilgi talebi, öneri ve diğer konularla ilgili yazışmalar için saglikidaresidergisi@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

2012

2012 Cilt: 15 Sayı:1

Aslı EKİN, Aygül YANIK, Mithat KIYAK, Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dışardan Satın Alınan Hizmetlerin Ekonomik Değerlendirmesi

Şerife Alev UYSAL, Belma KEKLİK, Ramazan ERDEM, Rukiye ÇELİK, Hastane Yöneticilerinin Liderlik Özellikleri İle Çalışanların İş Üretkenlik Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Songül ÇINAROĞLU, Bayram ŞAHİN, Yönetici Değerlendirmelerine Göre Hastanelerde Performans Ölçümü

Songül ÇINAROĞLU, Yönetim Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar ve Hastanelerde Profesyonel Yönetici İhtiyacı

 

2012 Cilt: 15 Sayı:2

Muharrem GÖZÜKÜÇÜK, Yusuf ÇELİK, Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Dışarıdan Sağlık Hizmeti Alımı: Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Selami YILDIRIM, Hemşirelik Hizmetlerinde Nedensel Yükleme Teorisi: Bir Alan Araştırması

Pınar YALÇIN BALÇIK, Seda KARSAVURAN, Dünyada ve Türkiye’de İlaç Fiyatlandırması

Alaattin ARAS, Serap DURUKAN KÖSE, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Birim Maliyetlerin Sağlık Uygulama Tebliği ile Karşılaştırılması