Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı)


Index Copernicus International


Open Academic Journals Index (OAJI)


Scientific Indexing Services (SIS)


Arastirmax Index


Arastirmax Social Sciences Index


Arastirmax Avicenna Health Sciences Index


Türk Medline


Türk Eğitim İndeksi


Türkiye Atıf Dizini


Akademik Dizin


Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)


Makale Göndermek İsteyenlere Duyuru:

Dergimize makale göndermek, makale takibi yapmak, bilgi talebi, öneri ve diğer konularla ilgili yazışmalar için saglikidaresidergisi@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

2016
YIL: 2016 CİLT: 19  Hakem Listesi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png
 
 
2016 Cilt: 19 Sayı: 1                                                                                 
Künye Bilgisi
 
Mahmut AKBOLAT, İlknur Rabia SIRAKAYA, Hasta Güvenliği Kültürünün Algılanan Örgütsel Adalet Üzerine Etkisi

Fatih ŞANTAŞ, Arzu KURŞUN, Ahmet KAR, Hastane Tercihine Etki Eden Faktörler: Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Perspektifinden Alan Araştırması 


Gamze YORGANCIOĞLU TARCAN, Yusuf ÇELİK, Hastane Yöneticilerinin Sağlık Bilgi Teknolojilerine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Bireysel Faktörlerin Belirlenmesi


Oğuz IŞIK, Algılanan Kalitenin Hastane Marka Değerine Etkisi


Songül ÇINAROĞLU, Bayram ŞAHİN, Katastrofik Sağlık Harcaması ve Yoksullaştırıcı Etki


Pınar YALÇIN BALÇIK, Kemal YENİLMEZ, Sırma Pınar ŞAHİN, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nde Bireysel Performans Değerlendirme Süreci


 

 
2016 Cilt: 19 Sayı: 2                                                                                   
Künye Bilgisi
 

Erdinç KARADENİZ, Hastane Hizmetleri Alt Sektörünün Finansal Performansının İncelenmesi: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Sektör Bilançolarında Bir Uygulama //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Gülnur İLGÜN, Bayram ŞAHİN, Aile Hekimliği Çalışanlarının Aile Hekimliği Uygulaması Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Kemal YENİLMEZ, Sıdıka KAYA, Pınar YALÇIN BALÇIK, N. Anıl DOLGUN, Hastanelerde İşe Alıştırma (Oryantasyon) Programının Değerlendirilmesi: Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Örneği​ //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Mahmut AKBOLAT, Gülcan KAHRAMAN, Tarık ÖZTÜRK, Sağlık Çalışanlarının İş Yaşamında Karşılaştıkları İş-Aile Çatışması Örgütsel  Bağlılıklarını Etkiler mi?: Sakarya İli Örneği //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Oğuz IŞIK, Aysun KANDEMİR, Mehmet Akif ERİŞEN, Cuma FİDAN, Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Profili ve Sunulan Hizmetin Değerlendirilmesi​ //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Özer ARIK, Yusuf Yalçın İLERİ, Buğra KAYA, Sağlık Hizmetlerinde Tıbbi Cihaz Sektörü //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Oğuzhan YÜKSEL, Ramazan ERDEM. Biyoterörizm ve Sağlık //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


 

2016 Cilt: 19 Sayı: 3                                                                                   
 

Mehmet GENÇTÜRK, İbrahim Hüseyin CANSEVER, Üniversite Hastanelerinin Faturalama Sürecindeki Sorunları Üzerine Bir Araştırma //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Suat YÜKSEL, Oğuz IŞIK, Özgür UĞURLUOĞLU, Gülcan KAHRAMAN, Hastane Yöneticilerinin Yönetsel Beceri Düzeylerinin İncelenmesi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Yasemin AKBULUT, Gamze KUTLU, Örgüt İkliminin Belirlenmesi: Kamu Hastanesi Örneği //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Fuat KORKMAZER, Erhan EKİNGEN, Ahmet YILDIZ, Psikolojik Sermayenin Çalışan Performansına Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Taşkın KILIÇ, Ahmet Burhan ÇAKICI, Sağlık ve Eğitim Sektöründeki Kadın Çalışanların Cam Tavan Algısının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Gülcan KAHRAMAN, Günnur ÖZYİĞİT, Sıdıka KAYA, Hastanelerin Radyoloji, Radyoterapi ve Nükleer Tıp Biriminde Çalışan Sağlık Personelinin Çalışan Güvenliği Konusundaki Farkındalığı //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Seda AYDAN, Murat AYDANSağlık Hizmetlerinde Bireysel Ölçüm ve Giyilebilir Teknoloji: Olası Katkıları, Güncel Durum ve Öneriler  //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Gökhan AĞAÇ, Birdoğan BAKİSağlık Alanında Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri Kullanımı: Literatür İncelemesi  //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Ahmet ALKAN, Ramazan ERDEM, Rukiye ÇELİKSağlık Alanındaki Ayrımcı Tutum ve Davranışlar: Kavramsal Bir İnceleme  //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


 

2016 Cilt: 19 Sayı: 4                                                                                   

Songül ÇINAROĞLU, Sağlıkta Etkililik ve Sonuç Göstergeleri Arasındaki İlişkiler: Bir Path Modeli Uygulaması​ //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Songül DEMİREL, Muhammet ÇANKAYA, Çorum İli Sungurlu İlçesinde Hizmet Almış Hastaların Aydınlatılmış Onamla İlgili Farkındalıkları //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Cemile ÇETİN, Pınar KURBAN, Nazlı Müge BİLİCİ, Sağlık Kurumlarında Sağlıklı İletişim: Bilgisayar Operatörleri, Güvenlik Görevlileri ve Yönlendirme Çalışanları Örneklemi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Zehra KAŞKA ÜRETEN, H. Nilay GEMLİK, Sağlık Meslek Gruplarının Örgütsel Sinizm Düzeylerini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma: Kamu Hastanesi ile Özel Hastane Karşılaştırması //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Serhat BURMAOĞLU, Levent B. KIDAK, Haydar SUR, Hüseyin DEMİR, Sistem Yaklaşımı ve Sağlık Alanında Sistem Dinamikleri Uygulamaları: Bibliyometrik Bir Analiz //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Neslihan ŞİMŞEK ILKIM, Neslihan DERİN, Dünyadan ve Türkiye’den Örneklerle Sağlık Hizmetlerinde Yalın Yönetim //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Aynur TORAMAN, Ramazan ERDEM, Kavramsal Açıdan Tıbbileştirme  //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png