Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı)


Index Copernicus International


Open Academic Journals Index (OAJI)


Scientific Indexing Services (SIS)


Arastirmax Index


Arastirmax Social Sciences Index


Arastirmax Avicenna Health Sciences Index


Türk Medline


Türk Eğitim İndeksi


Türkiye Atıf Dizini


Akademik Dizin


Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)


Makale Göndermek İsteyenlere Duyuru:

Dergimize makale göndermek, makale takibi yapmak, bilgi talebi, öneri ve diğer konularla ilgili yazışmalar için saglikidaresidergisi@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

2017

Yıl: 2017 Cilt: 20 Sayı: 1

Tüm Sayı  //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png    Künye Bilgisi  //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

Musa ÖZATA, Kubilay ÖZER, Sağlık Çalışanlarının Hasta Mahremiyeti Konusundaki Tutumlarının İncelenmesi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Aysun KANDEMİR, Özgür UĞURLUOĞLU, Sağlık Kurumları Yönetimi Literatüründe Stratejik Yönetim Üzerine Yürütülen Çalışmaların İçerik Analizi ile İncelenmesi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Serkan DENİZ, Mesut ÇİMEN, Esra CİZMECİ, Beyza ERKOÇ, Onur YÜKSEL, Özel Hastane Çalışanlarının Kurumsal İtibar Algısının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


İzzet AYDEMİR, İsmail AĞIRBAŞ, Sağlık Kurumlarına Yapılan Geri Ödeme Yöntemleri: Teşhis İlişkili Gruplar //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Ali YILMAZ, Oğuz IŞIK, Nesrin AKCA, Hastane Çalışanlarının Hasta Güvenliği Tutumu Algı Düzeylerinin Belirlenmesi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Sinem G. GÖKÇE, Abdurrahim EMHAN, Zülfünaz ÖZER, Ayşegül KAYA, Sinizim, Kişilerarası Çatışma ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin Analizi: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Süleyman İNEL, Yasemin AKBULUT, Sağlık Kurumları Yöneticilerinin Profesyonellik Düzeyinin Belirlenmesi  //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Songül ÇINAROĞLU, Organ Naklinde Piyasa Tasarımı  //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

 

 

Yıl: 2017 Cilt: 20 Sayı: 2

Tüm Sayı  //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png    Künye Bilgisi  //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

Sedat BOSTAN, İbrahim DURMUŞ, An Attempt to Develop A Scale on the Decision Process: The Manager Decision Time Scale //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Yunus Emre ÖZTÜRK, Halil TÜRKTEMİZ, Turan AKDAĞ, Dozimetre Taşıyan Sağlık Çalışanlarında İş Yükünün İyonlaştırıcı Radyasyon Risk Algısına Etkisi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Mustafa Kemal KÖRDEVE, Kamu ve Özel Sağlık Kuruluşlarında Kurumsallığın ve Kurum İmajının Oluşmasında Halkla İlişkilerin Etkileri //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Seda KUMRU, Mehmet TOP, İlaç Fiyatlandırma ve Geri Ödeme Politikalarının Orijinal İlaç ve Jenerik İlaç Açısından Değerlendirilmesi: Hipertansiyon İlaçları Örneği //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Tuba DÜZCÜ, Mesut AKYOL, Oya SANCAR, Ürün Tanıtım Temsilcilerinin Yeterlilik Eğitimindeki Başarı Düzeylerinin Demografik Özellikleriyle Karşılaştırılması //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Nazan TORUN, Yıldız AYANOĞLU, Ankara İlinde Evde Fototerapi Uygulamasının Maliyet Etkililik Analizi: Maliyet Etkililik Düzlemi ve Grafiği Açısından Değerlendirme //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Albena GAYEF, Birkan TAPAN, Haydar SUR, Relationship Between Time Management Skills and Academic Achievement of The Students in Vocational School of Health Services //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Songül ÇINAROĞLU, Kamu ve Özel Sağlık Hizmetlerinin Seçimini Etkileyen Faktörler: Teorik Bir İnceleme //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

 

 

Yıl: 2017 Cilt: 20 Sayı: 3

Tüm Sayı  //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png    Künye Bilgisi  //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

Oğuzhan ÇARIKÇI, Durmuş ACAR, Hastane Yöneticilerinin İleri Maliyet Yönetimi Yaklaşımlarına ve Hastane Maliyetlerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Fatih DEMİRCAN, Pelin ÖZGEN, Dilaver TENGİLİMOĞLU, Acceptance and Utilization of Information and Communication Technologies: Case Study of Health Care Managers in Ankara //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Havva ÇALIŞKAN, Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanma Davranışını Etkileyen Faktörler​ //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Nazan KARTAL, Sağlık Çalışanlarında İşe Cezbolma: Üniversite, Kamu ve Özel Hastanelerde Bir Uygulama //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Mustafa Said YILDIZ, Türkiye’de 2002-2015 Yılları Arasında Hastane Yatak Kullanımının Değerlendirilmesi: Pabon Lasso Metodu Uygulaması //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Meryem TURGUT, Mahmut AKBOLAT, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Sessizlik İlişkisine Yönelik Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma  //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Songül ÇINAROĞLU, Tıbbi Cihaz Vijilansı //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

 

 

Yıl: 2017 Cilt: 20 Sayı: 4

Tüm Sayı  //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png    Künye Bilgisi  //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png  Hakem Listesi  //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

 

Sevilay ŞENOL ÇELİK, Neşet HİKMET, İhsaniye ÜNAL, Health Information Technology in Nursing: Views and Attitudes of Nurse Managers //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Musa ÖZATA, Salih KARİPEngelli Bireylerin Sağlık Hizmetleri Kullanımında Yaşadıkları Sorunlar: Konya Örneği //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Sinem SOMUNOĞLU İKİNCİ, Demet ÜNALAN, Kürşat YURDAKOŞ, Mıknatıs Hastane Özelliklerinin Belirlenmesi: Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Cuma SONĞUR, Özlem ÖZER, Deniz SAY ŞAHİN, Etik Liderliğin Örgütsel Adalet Üzerine Etkisi: Bir Kamu Hastanesinde Uygulama //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Fedayi YAĞAR, Abdullah SOYSAL, Markalaşma Sürecinde Etkili Olan Kurumsal Özellikler ve Tanıtım Faktörlerinin Hastane Tercihleri Üzerindeki Etkisi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Murat AYDAN, Sıdıka KAYA, Hata Türü ve Etkileri Analizi (HTEA): Üniversite Hastanesinde Bir Uygulama  //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Merve Kardelen BİLİR, Ömer AÇIKGÖZ, The Southern European Model in Welfare Regime Types and a Comparison Among The Health Care Provisions in Italy and Turkey //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png