Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı)


Index Copernicus International


Open Academic Journals Index (OAJI)


Scientific Indexing Services (SIS)


Arastirmax Index


Arastirmax Social Sciences Index


Arastirmax Avicenna Health Sciences Index


Türk Medline


Türk Eğitim İndeksi


Türkiye Atıf Dizini


Akademik Dizin


Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)


Makale Göndermek İsteyenlere Duyuru:

Dergimize makale göndermek, makale takibi yapmak, bilgi talebi, öneri ve diğer konularla ilgili yazışmalar için saglikidaresidergisi@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

2017

Yıl: 2017 Cilt: 20 Sayı: 1

Tüm Sayı  http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png    Künye Bilgisi  http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

Musa ÖZATA, Kubilay ÖZER, Sağlık Çalışanlarının Hasta Mahremiyeti Konusundaki Tutumlarının İncelenmesi http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Aysun KANDEMİR, Özgür UĞURLUOĞLU, Sağlık Kurumları Yönetimi Literatüründe Stratejik Yönetim Üzerine Yürütülen Çalışmaların İçerik Analizi ile İncelenmesi http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Serkan DENİZ, Mesut ÇİMEN, Esra CİZMECİ, Beyza ERKOÇ, Onur YÜKSEL, Özel Hastane Çalışanlarının Kurumsal İtibar Algısının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


İzzet AYDEMİR, İsmail AĞIRBAŞ, Sağlık Kurumlarına Yapılan Geri Ödeme Yöntemleri: Teşhis İlişkili Gruplar http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Ali YILMAZ, Oğuz IŞIK, Nesrin AKCA, Hastane Çalışanlarının Hasta Güvenliği Tutumu Algı Düzeylerinin Belirlenmesi http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Sinem G. GÖKÇE, Abdurrahim EMHAN, Zülfünaz ÖZER, Ayşegül KAYA, Sinizim, Kişilerarası Çatışma ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin Analizi: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Süleyman İNEL, Yasemin AKBULUT, Sağlık Kurumları Yöneticilerinin Profesyonellik Düzeyinin Belirlenmesi  http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Songül ÇINAROĞLU, Organ Naklinde Piyasa Tasarımı  http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

 

 

Yıl: 2017 Cilt: 20 Sayı: 2

Tüm Sayı  http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png    Künye Bilgisi  http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

Sedat BOSTAN, İbrahim DURMUŞ, An Attempt to Develop A Scale on the Decision Process: The Manager Decision Time Scale http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Yunus Emre ÖZTÜRK, Halil TÜRKTEMİZ, Turan AKDAĞ, Dozimetre Taşıyan Sağlık Çalışanlarında İş Yükünün İyonlaştırıcı Radyasyon Risk Algısına Etkisi http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Mustafa Kemal KÖRDEVE, Kamu ve Özel Sağlık Kuruluşlarında Kurumsallığın ve Kurum İmajının Oluşmasında Halkla İlişkilerin Etkileri http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Seda KUMRU, Mehmet TOP, İlaç Fiyatlandırma ve Geri Ödeme Politikalarının Orijinal İlaç ve Jenerik İlaç Açısından Değerlendirilmesi: Hipertansiyon İlaçları Örneği http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Tuba DÜZCÜ, Mesut AKYOL, Oya SANCAR, Ürün Tanıtım Temsilcilerinin Yeterlilik Eğitimindeki Başarı Düzeylerinin Demografik Özellikleriyle Karşılaştırılması http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Nazan TORUN, Yıldız AYANOĞLU, Ankara İlinde Evde Fototerapi Uygulamasının Maliyet Etkililik Analizi: Maliyet Etkililik Düzlemi ve Grafiği Açısından Değerlendirme http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Albena GAYEF, Birkan TAPAN, Haydar SUR, Relationship Between Time Management Skills and Academic Achievement of The Students in Vocational School of Health Services http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Songül ÇINAROĞLU, Kamu ve Özel Sağlık Hizmetlerinin Seçimini Etkileyen Faktörler: Teorik Bir İnceleme http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

 

 

Yıl: 2017 Cilt: 20 Sayı: 3

Tüm Sayı  http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png    Künye Bilgisi  http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

Oğuzhan ÇARIKÇI, Durmuş ACAR, Hastane Yöneticilerinin İleri Maliyet Yönetimi Yaklaşımlarına ve Hastane Maliyetlerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Fatih DEMİRCAN, Pelin ÖZGEN, Dilaver TENGİLİMOĞLU, Acceptance and Utilization of Information and Communication Technologies: Case Study of Health Care Managers in Ankara http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Havva ÇALIŞKAN, Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanma Davranışını Etkileyen Faktörler​ http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Nazan KARTAL, Sağlık Çalışanlarında İşe Cezbolma: Üniversite, Kamu ve Özel Hastanelerde Bir Uygulama http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Mustafa Said YILDIZ, Türkiye’de 2002-2015 Yılları Arasında Hastane Yatak Kullanımının Değerlendirilmesi: Pabon Lasso Metodu Uygulaması http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Meryem TURGUT, Mahmut AKBOLAT, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Sessizlik İlişkisine Yönelik Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma  http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Songül ÇINAROĞLU, Tıbbi Cihaz Vijilansı http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

 

 

Yıl: 2017 Cilt: 20 Sayı: 4

Tüm Sayı  http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png    Künye Bilgisi  http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png  Hakem Listesi  http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

 

Sevilay ŞENOL ÇELİK, Neşet HİKMET, İhsaniye ÜNAL, Health Information Technology in Nursing: Views and Attitudes of Nurse Managers http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Musa ÖZATA, Salih KARİPEngelli Bireylerin Sağlık Hizmetleri Kullanımında Yaşadıkları Sorunlar: Konya Örneği http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Sinem SOMUNOĞLU İKİNCİ, Demet ÜNALAN, Kürşat YURDAKOŞ, Mıknatıs Hastane Özelliklerinin Belirlenmesi: Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Cuma SONĞUR, Özlem ÖZER, Deniz SAY ŞAHİN, Etik Liderliğin Örgütsel Adalet Üzerine Etkisi: Bir Kamu Hastanesinde Uygulama http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Fedayi YAĞAR, Abdullah SOYSAL, Markalaşma Sürecinde Etkili Olan Kurumsal Özellikler ve Tanıtım Faktörlerinin Hastane Tercihleri Üzerindeki Etkisi http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Murat AYDAN, Sıdıka KAYA, Hata Türü ve Etkileri Analizi (HTEA): Üniversite Hastanesinde Bir Uygulama  http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Merve Kardelen BİLİR, Ömer AÇIKGÖZ, The Southern European Model in Welfare Regime Types and a Comparison Among The Health Care Provisions in Italy and Turkey http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png