Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı)


Index Copernicus International


Open Academic Journals Index (OAJI)


Scientific Indexing Services (SIS)


Arastirmax Index


Arastirmax Social Sciences Index


Arastirmax Avicenna Health Sciences Index


Türk Medline


Türk Eğitim İndeksi


Türkiye Atıf Dizini


Akademik Dizin


Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)


Makale Göndermek İsteyenlere Duyuru:

Dergimize makale göndermek, makale takibi yapmak, bilgi talebi, öneri ve diğer konularla ilgili yazışmalar için saglikidaresidergisi@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

2018

YIL 2018 CİLT 21

21. Cilt Hakem Listesi

Yıl: 2018 Cilt: 21 Sayı: 1

Tüm Sayı  //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png    Künye Bilgisi  //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Seda AYDAN, Sıdıka KAYA, Sağlık Sektöründe İhbarcılık: Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşire ve Sekreterler Üzerine Bir Uygulama //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Murat ALPER, Elif ÖZYURT, Deniz UĞURLU, Dinçer YETİŞ, Şeyda KUDAŞ, Esra ENGİNPoliklinik Mesai Başlangıç Gecikmelerinde Kademeli Kısa Mesaj (SMS) Kullanımı //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Yasin ÇİLHOROZ, Oğuz IŞIK, Ankara’daki Hastanelerin Yeşil Hastane Ölçütlerine Uygunluğunun İncelenmesi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Safiye KIRKPINAR, Ömer Faruk İŞCAN, Liderlik Tarzlarının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığa Etkileri //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Pınar TORUN, Aziz KUTLAR, Türkiye’de Kanserin Ekonomik Maliyetleri: Bir Hesaplanabilir Genel Denge Modeli Yaklaşımı //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Hüseyin DEMİR, Elif Türkan ARSLAN, The Relationship between Organizational Trust and Personal Initiative: The Case of Healthcare Professionals  //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Sıdıka KAYA, Gülay Sain GÜVEN, Seda AYDAN, Hastanelere Yeniden Yatış Hızlarının Değerlendirilmesi: İç Hastalıkları Servislerinde Yapılan Bir Prospektif Kohort Çalışması //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Gökhan KERSE, Şefik ÖZDEMİRSağlık Sektörü Çalışanlarının Duygusal Emek Davranışları Örgütsel Bağlılık ile Açıklanabilir mi? //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Gamze NESİPOĞLU, Olgusal Bir Yapı Olarak Sağlık Politikaları: 1920-1960 Yılları Arası Cumhuriyet Döneminin Tarihsel İzleği //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

 

 

 

Yıl: 2018 Cilt: 21 Sayı: 2

Tüm Sayı  //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png    Künye Bilgisi  //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

Songül ÇINAROĞLU, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Olan ve Olmayan Hastanelerin Teknik Verimliliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Karşılaştırılması //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Seda AYDAN, Sıdıka KAYAHemşirelerin Etik İklim Algılarının Örgütsel Güven Düzeyleri Üzerindeki Etkisi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Perihan EREN BANA, Nurten DAYIOĞLU, Yaşlı Bakımevi Çalışanlarının Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeyleri //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Songül ÇINAROĞLU, Maliyet Değer Analizi Sonuçlarının Parametrik Olasılık Dağılımlarına Karşı Duyarlılığı: Bir Markov Zinciri Monte Carlo Simülasyonu Uygulaması //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Dilruba İZGÜDEN, Ramazan ERDEM, Hastane Çalışanlarında İletişim Doyumunun Örgütsel Muhalefet Davranışları Üzerine Etkisi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Görkem ATAMAN, Emel KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU, Hastane Türlerine Göre Hasta Memnuniyetini ve Hastane Seçimini Etkileyen Unsurlar  //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Emin KAHYA, Nurten ORAL, Applicable Performance Criteria to Evaluate Clinical Nurses //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Sıdıka KAYA, Gülay Sain GÜVEN, Mesut TELEŞ, Seda AYDAN, Cahit KORKU, Ahmet KARTaburculuğa Hazır Olmanın Boyutları: Belirleyicileri, Hasta Sonuçları ve Hastane Harcamaları ile İlişkisi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Gamze YORGANCIOĞLU TARCAN, Ayça KARAHAN, Kamu Hastanelerinde Klinik Teknoloji Düzeyini Etkileyen Faktörler //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Şeref Can GÜREL, Sertaç AK, Ebru TURGUT, Yunus Emre SÖNMEZÜniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Kubilay YALÇINKAYA, Türkiye'de Kamu Sağlık Hizmetlerinde 1923-1980 Dönemi İstihdam ve Maaş Rejimi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

 

 

 

Yıl: 2018 Cilt: 21 Sayı: 3

Tüm Sayı  //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png    Künye Bilgisi  //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

Safiye Özlem KAÇMAZ, Nesrin ŞENGÜL, Tamer EREN, Emir Hüseyin ÖZDER, Hastanelerde Özel Hastalar İçin Hedef Programlama İle Menü Planlaması Etkileyen Unsurlar //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Cuma ÇAKMAK, Murat KONCA, Mesut TELEŞ, Türkiye Ulusal Güvenlik Raporlama Sistemi (GRS) Üzerinden Tıbbi Hataların Değerlendirilmesi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Emre ÇOLAKOĞLU, İbrahim Halil SEYREK, Marka Tercihi ile Demografik Özellikler Arasındaki İlişki: Gaziantep’teki Özel Hastaneler Üzerinde Bir Araştırma //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Emine ŞENER, Mustafa KOCAOĞLU, Hülya BAYBEK, Arzu KIVRAK, Sağlık Sektöründe Çift Kariyerli Eşler: Hemşire Çiftlerle Nitel Bir Çalışma //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


G. Banu Dayanç KIYAT, Bünyamin ÖZGÜLEŞ, Sezer Cihan GÜNAYDIN, Algılanan Kurumsal İtibar ve İşe Bağlılığın Duygusal Emek Davranışı Üzerine Etkisi: Sağlık Çalışanları Örneği //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Bilge KALANLAR, Türkiye’nin Yüzüncü Yılında Sağlık Sektörü, Mevcut Durum ve Öngörüler  //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Sinem SOMUNOĞLU İKİNCİ, Demet ÜNALAN, Kürşat YURDAKOŞ, Examination of Relations between Organizational Citizenship Behavior and Organizational Cynicism in the Health Sector //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Merve Deniz PAK, Özgür İNCETürkiye’de Behçet ve Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarına Sunulan Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Keziban AVCI, Hastaneler için Hemşirelik Maliyetlerini Belirleme Metotlarına Teorik Bir Yaklaşım //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Seda AYDAN, Sağlık Hizmeti Araştırmalarında Kavram Analizi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Merve Kardelen BİLİR, Deinstitutionalization in Mental Health Policy: from Institutional-Based to Community- Based Mental Healthcare Services //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Tuğba BAYNAL, Abdullah SOYSAL, Sağlık Kurumlarında Hastaların Sesine Odaklı Hizmet Sunumu: Kalite Evi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

 

 

Yıl: 2018 Cilt: 21 Sayı: 4

Tüm Sayı  //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png    Künye Bilgisi  //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

Ş. Didem KAYA, Namaitijiang MAIMAITI, Ayaktan Hasta Memnuniyeti Ölçeği Geliştirme Çalışması //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Hazal ONAT KAYA, Yusuf ÇELİK, Hasta Bakım Yükü: Alzheimer Hastalarına Bakım Verenler Arasında Bir Çalışma //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Can BEKAROGLU, Dennis HEFFLEY, The Impact of Technical Change on Healthcare Production and Efficiency //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Gülhan KALMUK, A. Zafer ACAR, Özel Hastanelerde Yenilikçilik ve Performans İlişkisinde Girişimciliğin Ara Değişken Etkisi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Hilal AKMAN DÖMBEKCİ, Fatma Özlem YILMAZ, Musa ÖZATA, Özel Hastane İşletmeciliğinin Mevcut Durumu ve Geleceği: Konya Örneği //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Mehmet Özer DEMİR, Murat Alper BAŞARAN, The Factors Affecting Minorities’ Satisfaction of Health Care Service Utilizing Fuzzy Rule Based Systems  //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Hüseyin ERİŞ, Feray KABALCIOĞLU BUCAK, Taşeron İşçilerin Kadroya Geçirilmeleri Hakkında Kamu Hastane Yöneticilerinin Görüşleri //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Kemal TEMEL, Murat AYDIN, Sağlık Hizmetlerinde, Hasta-Hekim İlişkisinde Yaşanan Bilgi Asimetrisinin Ortaya Çıkardığı Ekonomik Sorunlar: Çanakkale Örneği //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Burhanettin UYSAL, Metin ATEŞ, A Study on the Relationship between Organizational Justice and Impartiality in Private Hospitals //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Sinan ÖZYAVAŞ, Türkiye’de Ağız Diş Sağlığı Politikası: Mevcut Durum Analizi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Günay Deniz DURSUN, Reyhan KARAMAN, Özel Sağlık Sigortalarının Vergisel Boyutu ve Muhasebeleştirilmesi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png