Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı)


Index Copernicus International


Open Academic Journals Index (OAJI)


Scientific Indexing Services (SIS)


Arastirmax Index


Arastirmax Social Sciences Index


Arastirmax Avicenna Health Sciences Index


Türk Medline


Türk Eğitim İndeksi


Türkiye Atıf Dizini


Akademik Dizin


Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)


Makale Göndermek İsteyenlere Duyuru:

Dergimize makale göndermek, makale takibi yapmak, bilgi talebi, öneri ve diğer konularla ilgili yazışmalar için saglikidaresidergisi@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Danışma Kurulu

İsmail AĞIRBAŞ


Fevzi AKINCI


Şebnem ASLAN


Metin ATEŞ


Yusuf ÇELİK


Fevziye ÇETİNKAYA


Cesim DEMİR


Ramazan ERDEM


Korkut ERSOY


Ezel ESATOĞLU


Robert S. HERNANDEZ


Şahin KAVUNCUBAŞI


Sıdıka KAYA


Mustafa KILIÇ


Mithat KIYAK


Simten MALHAN


Ömer Rıfkı ÖNDER


Hacer ÖZGEN NARCI


Nermin ÖZGÜLBAŞ


Nurhan PAPATYA


Nilgün SARP


Haydar SUR


İsmet ŞAHİN


Bayram ŞAHİN


Menderes TARCAN


Dilaver TENGİLİMOĞLU


Demet ÜNALAN


Ayşegül YILDIRIM KAPTANOĞLU


 

Ankara Üniversitesi


King’s College


Selçuk Üniversitesi


Marmara Üniversitesi


Hacettepe Üniversitesi


Erciyes Üniversitesi


Hasan Kalyoncu Üniversitesi


Süleyman Demirel Üniversitesi


Başkent Üniversitesi


Ankara Üniversitesi


University of Alabama at Birmingham


Başkent Üniversitesi


Hacettepe Üniversitesi


Hacettepe Üniversitesi


Okan Üniversitesi


Başkent Üniversitesi


Ankara Üniversitesi


Medipol Üniversitesi


Başkent Üniversitesi


Süleyman Demirel Üniversitesi


Üsküdar Üniversitesi


Üsküdar Üniversitesi


Hacettepe Üniversitesi


Hacettepe Üniversitesi


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi


Atılım Üniversitesi


Erciyes Üniversitesi


Trakya Üniversitesi