Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı)


Index Copernicus International


Open Academic Journals Index (OAJI)


Scientific Indexing Services (SIS)


Arastirmax Index


Arastirmax Social Sciences Index


Arastirmax Avicenna Health Sciences Index


Türk Medline


Türk Eğitim İndeksi


Türkiye Atıf Dizini


Akademik Dizin


Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)


Makale Göndermek İsteyenlere Duyuru:

Dergimize makale göndermek, makale takibi yapmak, bilgi talebi, öneri ve diğer konularla ilgili yazışmalar için saglikidaresidergisi@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Danışma Kurulu

 İsmail AĞIRBAŞ

 Ankara Üniversitesi

 Yasemin AKBULUT

 Ankara Üniversitesi

 Şebnem ASLAN

 Selçuk Üniversitesi

 Metin ATEŞ

 Marmara Üniversitesi

 Yusuf ÇELİK

 Hacettepe Üniversitesi

 Fevziye ÇETİNKAYA

 Erciyes Üniversitesi

 Elif DİKMETAŞ YARDAN

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 Ramazan ERDEM

 Süleyman Demirel Üniversitesi

 Gülsün ERİGÜÇ

 Hacettepe Üniversitesi

 Korkut ERSOY

 Başkent Üniversitesi

 Afsun Ezel ESATOĞLU

 Ankara Üniversitesi

 Şahin KAVUNCUBAŞI

 Başkent Üniversitesi

 Sıdıka KAYA

 Hacettepe Üniversitesi

 Mustafa KILIÇ

 Hacettepe Üniversitesi

 Simten MALHAN

 Başkent Üniversitesi

 Hacer ÖZGEN NARCI

 İstinye Üniversitesi

 Nermin ÖZGÜLBAŞ

 Başkent Üniversitesi

 Nurhan PAPATYA

 Süleyman Demirel Üniversitesi

 Haydar SUR

 Üsküdar Üniversitesi

 Bayram ŞAHİN

 Hacettepe Üniversitesi

 Menderes TARCAN

 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

 Dilaver TENGİLİMOĞLU

 Atılım Üniversitesi

 Mehmet TOP

 Hacettepe Üniversitesi

 Demet ÜNALAN

 Erciyes Üniversitesi

 Türkan YILDIRIM

 Sağlık Bilimleri Üniversitesi

 Ayşegül YILDIRIM KAPTANOĞLU

 Beykent Üniversitesi