Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı)


Index Copernicus International


Open Academic Journals Index (OAJI)


Scientific Indexing Services (SIS)


Arastirmax Index


Arastirmax Social Sciences Index


Arastirmax Avicenna Health Sciences Index


Türk Medline


Türk Eğitim İndeksi


Türkiye Atıf Dizini


Akademik Dizin


Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)


Makale Göndermek İsteyenlere Duyuru:

Dergimize makale göndermek, makale takibi yapmak, bilgi talebi, öneri ve diğer konularla ilgili yazışmalar için saglikidaresidergisi@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Dergi Hakkında

 Amaç ve Kapsam 

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nün yayın organıdır. Sağlık yönetimi alanındaki gelişmeleri takip etmek, bu alanda nitelikli bir kaynak oluşturmak ve bu alandaki nitelikli akademik yayınların ülkemizdeki gelişimine destek olmak amacıyla yayımlanmaktadır.

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi’nde; sağlık hizmetleri ve sağlık kurumları yönetimi, sağlık politikası ve planlaması, sağlık ekonomisi, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık hizmetlerinde pazarlama, üretim, finansman ve kalite yönetimi, sağlık hukuku, halk sağlığı ve epidemiyoloji vb. gibi konularda yazılmış araştırma, derleme, gözlem ve görüş türü yazılar yer alır.


Yayın Türü / Publication Type

Ulusal (Yerel) Akademik Dergi, Yılda 4 Sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık)


Derginin Sahibi / Publisher

Sunay İL, Dekan / Dean

H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adına


Yayın Kurulu Başkanı / Editor

Gülsün ERİGÜÇ


Yayın Kurulu Bşk. Yardımcısı / Associate Editor

Pınar YALÇIN BALÇIK


Türkçe Dil Editörü / Turkish Language Editor

Seda AYDAN


İngilizce Dil Editörü / English Language Editor

Songül ÇINAROĞLU


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Editorial Manager

Gamze BAYIN DONAR


Yayın Kurulu / Editorial Board

Afsun Ezel ESATOĞLU, Ankara Üniversitesi

Bayram ŞAHİN, Hacettepe Üniversitesi

Çağdaş Erkan AKYÜREK, Ankara Üniversitesi

Ersen ALOĞLU, Hacettepe Üniversitesi

Fikriye YILMAZ, Başkent Üniversitesi

Gamze BAYIN DONAR, Hacettepe Üniversitesi

Gamze YORGANCIOĞLU TARCAN, Hacettepe Üniversitesi

Gülsün ERİGÜÇ, Hacettepe Üniversitesi

Mehmet TOP, Hacettepe Üniversitesi

Menderes TARCAN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Oğuz IŞIK, Hacettepe Üniversitesi

Özgür UĞURLUOĞLU, Hacettepe Üniversitesi

Özlem ÖZER, Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Pınar YALÇIN BALÇIK, Hacettepe Üniversitesi

Seda AYDAN, Hacettepe Üniversitesi

Serap DURUKAN KÖSE, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Sıdıka KAYA, Hacettepe Üniversitesi

Songül ÇINAROĞLU, Hacettepe Üniversitesi

Yasemin AKBULUT, Ankara Üniversitesi

Yusuf ÇELİK, Hacettepe Üniversitesi


Dergi Tasarım / Journal Design

Gülnur İLGÜN

Nazan KARTAL

Murat KONCA

Birol YETİM


Yayının Yönetim Yeri / Place of Publication

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü D Blok Kat:4 Beytepe Kampüsü 06800 Çankaya/Ankara, Tel No:  +(90) 312  297 63 56-57-58


İndeks / Index

TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı), Index Copernicus International, Open Academic Journals Index (OAJI), Scientific Indexing Services (SIS), Arastirmax Index, Arastirmax Social Sciences Index, Arastirmax Avicenna Health Sciences Index, Türk Medline, Türk Eğitim İndeksi, Türkiye Atıf Dizini, Akademik Dizin, Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) veritabanlarında taranmaktadır.