Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı)


Index Copernicus International


Open Academic Journals Index (OAJI)


Scientific Indexing Services (SIS)


Arastirmax Index


Arastirmax Social Sciences Index


Arastirmax Avicenna Health Sciences Index


Türk Medline


Türk Eğitim İndeksi


Türkiye Atıf Dizini


Akademik Dizin


Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)


Makale Göndermek İsteyenlere Duyuru:

Dergimize makale göndermek, makale takibi yapmak, bilgi talebi, öneri ve diğer konularla ilgili yazışmalar için saglikidaresidergisi@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Dergi Hakkında

Amaç ve Kapsam

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nün yayın organıdır. Sağlık yönetimi alanındaki gelişmeleri takip etmek, bu alanda nitelikli bir kaynak oluşturmak ve bu alandaki nitelikli akademik yayınların ülkemizdeki gelişimine destek olmak amacıyla yayımlanmaktadır. 

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi’nde; sağlık hizmetleri ve sağlık kurumları yönetimi, sağlık politikası ve planlaması, sağlık ekonomisi, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık hizmetlerinde pazarlama, üretim, finansman ve kalite yönetimi, sağlık hukuku, halk sağlığı ve epidemiyoloji vb. gibi konularda yazılmış araştırma, derleme, gözlem ve görüş, bildiri, rapor, çeviri ve duyuru türü yazılar yer alır.

Derginin Sahibi/Publisher 

Sunay İL, Dekan/Dean

H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adına
on behalf of H.U. Faculty of Economics and Administrative Sciences

Yayın Kurulu Başkanı/Editor
Gülsün ERİGÜÇ

Yayın Kurulu Bşk. Yardımcısı/ Associate Editor
Pınar YALÇIN BALÇIK

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü/ Editorial Manager
Gamze BAYIN DONAR

Yayın Kurulu/Editorial Board

Sıdıka KAYA (Hacettepe Üniversitesi)
Yusuf ÇELİK (Hacettepe Üniversitesi)
Bayram ŞAHİN (Hacettepe Üniversitesi)
Gülsün ERİGÜÇ (Hacettepe Üniversitesi)
Mehmet TOP (Hacettepe Üniversitesi) 
Özgür UĞURLUOĞLU (Hacettepe Üniversitesi)
Oğuz IŞIK (Hacettepe Üniversitesi)
Ersen ALOĞLU (Hacettepe Üniversitesi) 
Pınar YALÇIN BALÇIK (Hacettepe Üniversitesi)
Gamze YORGANCIOĞLU TARCAN (Hacettepe Üniversitesi)
Seda AYDAN (Hacettepe Üniversitesi)

Dergi Tasarım

Gülnur İLGÜN
Nazan KARTAL
Murat KONCA
Birol YETİM

Yayın Türü:

Ulusal (Yerel) Akademik Dergi, Yılda 4 Sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık)

Yayının Yönetim Yeri: 

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü D Blok Kat:4 Beytepe Kampüsü 06800 Çankaya/Ankara, Tel No:  +(90) 312  297 63 56-57-58

Taranan İndeksler

TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı), Index Copernicus International, Open Academic Journals Index (OAJI), Scientific Indexing Services (SIS), Arastirmax Index, Arastirmax Social Sciences Index, Arastirmax Avicenna Health Sciences Index, Türk Medline, Türk Eğitim İndeksi, Türkiye Atıf Dizini, Akademik Dizin, Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) veritabanlarında taranmaktadır.