Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı)


Index Copernicus International


Open Academic Journals Index (OAJI)


Scientific Indexing Services (SIS)


Arastirmax Index


Arastirmax Social Sciences Index


Arastirmax Avicenna Health Sciences Index


Türk Medline


Türk Eğitim İndeksi


Türkiye Atıf Dizini


Akademik Dizin


Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)


Makale Göndermek İsteyenlere Duyuru:

Dergimize makale göndermek, makale takibi yapmak, bilgi talebi, öneri ve diğer konularla ilgili yazışmalar için saglikidaresidergisi@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Dergi Son Sayı

 

Yıl: 2018, Cilt: 21, Sayı: 1

  Tüm Sayı http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

  Künye Bilgisi http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

Seda AYDAN, Sıdıka KAYA, Sağlık Sektöründe İhbarcılık: Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşire ve Sekreterler Üzerine Bir Uygulama http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Murat ALPER, Elif ÖZYURT, Deniz UĞURLU, Dinçer YETİŞ, Şeyda KUDAŞ, Esra ENGİNPoliklinik Mesai Başlangıç Gecikmelerinde Kademeli Kısa Mesaj (SMS) Kullanımı http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Yasin ÇİLHOROZ, Oğuz IŞIK, Ankara’daki Hastanelerin Yeşil Hastane Ölçütlerine Uygunluğunun İncelenmesi http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Safiye KIRKPINAR, Ömer Faruk İŞCAN, Liderlik Tarzlarının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığa Etkileri http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Pınar TORUN, Aziz KUTLAR, Türkiye’de Kanserin Ekonomik Maliyetleri: Bir Hesaplanabilir Genel Denge Modeli Yaklaşımı http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Hüseyin DEMİR, Elif Türkan ARSLAN, The Relationship between Organizational Trust and Personal Initiative: The Case of Healthcare Professionals  http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Sıdıka KAYA, Gülay Sain GÜVEN, Seda AYDAN, Hastanelere Yeniden Yatış Hızlarının Değerlendirilmesi: İç Hastalıkları Servislerinde Yapılan Bir Prospektif Kohort Çalışması http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Gökhan KERSE, Şefik ÖZDEMİRSağlık Sektörü Çalışanlarının Duygusal Emek Davranışları Örgütsel Bağlılık ile Açıklanabilir mi? http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Gamze NESİPOĞLU, Olgusal Bir Yapı Olarak Sağlık Politikaları: 1920-1960 Yılları Arası Cumhuriyet Döneminin Tarihsel İzleği http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png