Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı)


Index Copernicus International


Open Academic Journals Index (OAJI)


Scientific Indexing Services (SIS)


Arastirmax Index


Arastirmax Social Sciences Index


Arastirmax Avicenna Health Sciences Index


Türk Medline


Türk Eğitim İndeksi


Türkiye Atıf Dizini


Akademik Dizin


Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)


Makale Göndermek İsteyenlere Duyuru:

Dergimize makale göndermek, makale takibi yapmak, bilgi talebi, öneri ve diğer konularla ilgili yazışmalar için saglikidaresidergisi@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Dergi Son Sayı

 

Yıl: 2017, Cilt: 20, Sayı: 3

Tüm Sayı  http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

Künye Bilgisi  http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

Oğuzhan ÇARIKÇI, Durmuş ACAR, Hastane Yöneticilerinin İleri Maliyet Yönetimi Yaklaşımlarına ve Hastane Maliyetlerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Fatih DEMİRCAN, Pelin ÖZGEN, Dilaver TENGİLİMOĞLU, Acceptance and Utilization of Information and Communication Technologies: Case Study of Health Care Managers in Ankara http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Havva ÇALIŞKAN, Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanma Davranışını Etkileyen Faktörler​ http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Nazan KARTAL, Sağlık Çalışanlarında İşe Cezbolma: Üniversite, Kamu ve Özel Hastanelerde Bir Uygulama http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Mustafa Said YILDIZ, Türkiye’de 2002-2015 Yılları Arasında Hastane Yatak Kullanımının Değerlendirilmesi: Pabon Lasso Metodu Uygulaması http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Meryem TURGUT, Mahmut AKBOLAT, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Sessizlik İlişkisine Yönelik Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma  http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Songül ÇINAROĞLU, Tıbbi Cihaz Vijilansı http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png