Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı)


Index Copernicus International


Open Academic Journals Index (OAJI)


Scientific Indexing Services (SIS)


Arastirmax Index


Arastirmax Social Sciences Index


Arastirmax Avicenna Health Sciences Index


Türk Medline


Türk Eğitim İndeksi


Türkiye Atıf Dizini


Akademik Dizin


Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)


Makale Göndermek İsteyenlere Duyuru:

Dergimize makale göndermek, makale takibi yapmak, bilgi talebi, öneri ve diğer konularla ilgili yazışmalar için saglikidaresidergisi@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Dergi Son Sayı

YIL / YEAR: 2020, CİLT / VOLUME: 23, SAYI / NUMBER: 4

Kapak //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

Künye Bilgisi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

23. Cilt Hakem Listesi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

Sevda AYDIN BÜYÜK, Emine ŞENER, Pınar GÜNGÖR KETENCİ, Funda ÖZTÜRKAN ERDEK, Zeliha ARAS BALCI, Özlem ÖZTEKİN, Sunay GÜNER, İlknur ALP, Kurumsal Sağlık Okuryazarlığı Olgusuna İlişkin Bir Durum Çalışması: Kamu Hastaneleri Üzerine Bir İnceleme //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Ekrem SEVİM, Emrah ÖNDER, Investigation of Medical Tourism in Turkey through SWOT-ANP //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Ayşegül DAĞCI, Emre ASLAN, Sağlık Sektöründe Yalın Üretim Uygulaması: Tokat İlinde Bir Devlet Hastanesi Örneği //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Kubilay ÖZER, Şebnem ASLAN, Defansif Tıp Uygulamalarının Belirlenmesi: Karma Yöntem Araştırması //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Rıdvan KARACAN, Mehmet Emin YARDIMCI, Comparison of the “Laissez-Faire” and “State Intervention” Approach in Germany and Italy in Combating Covid-19 //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Tuğba Gül BAYNAL DOĞAN, Özgür DEMİRTAŞ, Sermed DOĞAN, Melez Yöneticiliğin Sağlık Yöneticileri Perspektifinden Nitel Yöntemle Araştırılması //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Deniz Tugay ARSLAN, Afsun Ezel ESATOĞLU, Evren SÜER, Robotik ve Açık Radikal Prostatektomi Yöntemlerinin Maliyet Etkililik Analizi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Gülsen BUDAK TOPAKTAŞ, Oğuz IŞIK, Hastane Yöneticilerinin Kişilik Özelliklerinin Hizmetkar Liderlik Özelliklerine İlişkin Algıları Üzerindeki Etkisi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Rabia KAHVECİ, Esra Meltem KOÇ, Hilal AKSOY, Duygu AYHAN BAŞER, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın Klinik Uygulama Rehberleri Alanındaki Faaliyetleri //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png