Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı)


Index Copernicus International


Open Academic Journals Index (OAJI)


Scientific Indexing Services (SIS)


Arastirmax Index


Arastirmax Social Sciences Index


Arastirmax Avicenna Health Sciences Index


Türk Medline


Türk Eğitim İndeksi


Türkiye Atıf Dizini


Akademik Dizin


Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)


Makale Göndermek İsteyenlere Duyuru:

Dergimize makale göndermek, makale takibi yapmak, bilgi talebi, öneri ve diğer konularla ilgili yazışmalar için saglikidaresidergisi@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Dergi Son Sayı

YIL / YEAR: 2019, CİLT / VOLUME: 22, SAYI / NUMBER: 3

Kapak http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

Künye Bilgisi http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

Esengül PURKULOĞLU, Arzu ÜN, Fatoş YÜRÜRDURMAZ, Hemşire Karar Destek Sistemleri Uygulamaları http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Pınar YALÇIN BALÇIK, Seval SELVİ SARIGÜL, The Rational Use of Drug and Antibiotics http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png