Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı)


Index Copernicus International


Open Academic Journals Index (OAJI)


Scientific Indexing Services (SIS)


Arastirmax Index


Arastirmax Social Sciences Index


Arastirmax Avicenna Health Sciences Index


Türk Medline


Türk Eğitim İndeksi


Türkiye Atıf Dizini


Akademik Dizin


Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)


Makale Göndermek İsteyenlere Duyuru:

Dergimize makale göndermek, makale takibi yapmak, bilgi talebi, öneri ve diğer konularla ilgili yazışmalar için saglikidaresidergisi@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Dergi Son Sayı

 

Yıl: 2017, Cilt: 20, Sayı: 4

Tüm Sayı  http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

Künye Bilgisi  http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

Hakem Listesi  http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

Sevilay ŞENOL ÇELİK, Neşet HİKMET, İhsaniye ÜNAL, Health Information Technology in Nursing: Views and Attitudes of Nurse Managers http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Musa ÖZATA, Salih KARİPEngelli Bireylerin Sağlık Hizmetleri Kullanımında Yaşadıkları Sorunlar: Konya Örneği http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Sinem SOMUNOĞLU İKİNCİ, Demet ÜNALAN, Kürşat YURDAKOŞ, Mıknatıs Hastane Özelliklerinin Belirlenmesi: Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Cuma SONĞUR, Özlem ÖZER, Deniz SAY ŞAHİN, Etik Liderliğin Örgütsel Adalet Üzerine Etkisi: Bir Kamu Hastanesinde Uygulama http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Fedayi YAĞAR, Abdullah SOYSAL, Markalaşma Sürecinde Etkili Olan Kurumsal Özellikler ve Tanıtım Faktörlerinin Hastane Tercihleri Üzerindeki Etkisi http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Murat AYDAN, Sıdıka KAYA, Hata Türü ve Etkileri Analizi (HTEA): Üniversite Hastanesinde Bir Uygulama  http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Merve Kardelen BİLİR, Ömer AÇIKGÖZ, The Southern European Model in Welfare Regime Types and a Comparison Among The Health Care Provisions in Italy and Turkey http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png