Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı)


Index Copernicus International


Open Academic Journals Index (OAJI)


Scientific Indexing Services (SIS)


Arastirmax Index


Arastirmax Social Sciences Index


Arastirmax Avicenna Health Sciences Index


Türk Medline


Türk Eğitim İndeksi


Türkiye Atıf Dizini


Akademik Dizin


Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)


Makale Göndermek İsteyenlere Duyuru:

Dergimize makale göndermek, makale takibi yapmak, bilgi talebi, öneri ve diğer konularla ilgili yazışmalar için saglikidaresidergisi@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Dergi Son Sayı

YIL / YEAR: 2021, CİLT / VOLUME: 24, SAYI / NUMBER: 1

Kapak //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

Künye Bilgisi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

Pınar GÜNGÖR KETENCİ, Sevda AYDIN BÜYÜK, Zeliha ARAS BALCI, Özlem ÖZTEKİN, Sunay GÜNER, Özgül GÖKTAŞ, Melek Meltem GÖKSEL, E-Nabız Uygulamasının Bilinirliği: Bir Üniversite-Eğitim Araştırma Hastanesi Örneği //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Bediye ÖZTAŞ, Gönül KURT, Meltem UĞURLU, Hemşirelerin Örgütsel Etik İklim Algısı ile Brikolaj ve Yenilikçilik Davranışları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Aysun TÜRE, İrfan AKKOÇ, Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Lider Üye Etkileşiminin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde İşe Yabancılaşmanın Aracılık Rolü //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Sinan DEMİR, Hava YAŞBAY KOBAL, Örgütsel Kimlik Algısının Örgütsel Bağlılığa Etkileri: Hakkâri Devlet Hastanesi Örneği //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Seda AYDAN, Cengiz ARIKAN, OECD Ülkelerinde Hastane Yatış Süresini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Özden GÜDÜK, Özlem GÜDÜK, Ayten VURAL, Covid-19 Küresel Salgınında Sağlık Çalışanlarının Belirsizliğe Tahammülsüzlüğünün Değerlendirilmesi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Hatice UÇAK, Metin KAPLAN, Kaynak Bağımlılığı Düzeyinin Rekabet Stratejileri Üzerindeki Etkisi: Algılanan Çevresel Belirsizliğin Düzenleyici Rolü //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Tülin FİLİK, Demet ÜNALAN, The Evaluation of the Effect of the Information Security Awareness Level in Medical Secretaries on the Security and Privacy Implementations of Electronic Health Records //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Gamze NESİPOĞLU, Ahmet ÖZDİNÇ, Sağlık Teknolojisi Değerlendirmesinin “İçkin Bileşen”i Olarak Etik //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Fatma MANSUR, Feyziye TOMBAK DİZİLİ, Hemşireleri Kuruma Çeken Bir Hastane Modeli: Mıknatıs Hastaneler //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png