Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı)


Index Copernicus International


Open Academic Journals Index (OAJI)


Scientific Indexing Services (SIS)


Arastirmax Index


Arastirmax Social Sciences Index


Arastirmax Avicenna Health Sciences Index


Türk Medline


Türk Eğitim İndeksi


Türkiye Atıf Dizini


Akademik Dizin


Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)


Makale Göndermek İsteyenlere Duyuru:

Dergimize makale göndermek, makale takibi yapmak, bilgi talebi, öneri ve diğer konularla ilgili yazışmalar için saglikidaresidergisi@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Dergi Son Sayı

 

 

                                                                          Yıl: 2018, Cilt: 21, Sayı: 3

                                                                                  Tüm Sayı http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

                                                                               Künye Bilgisi http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

Safiye Özlem KAÇMAZ, Nesrin ŞENGÜL, Tamer EREN, Emir Hüseyin ÖZDER, Hastanelerde Özel Hastalar İçin Hedef Programlama İle Menü Planlaması Etkileyen Unsurlar http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Cuma ÇAKMAK, Murat KONCA, Mesut TELEŞ, Türkiye Ulusal Güvenlik Raporlama Sistemi (GRS) Üzerinden Tıbbi Hataların Değerlendirilmesi http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Emre ÇOLAKOĞLU, İbrahim Halil SEYREK, Marka Tercihi ile Demografik Özellikler Arasındaki İlişki: Gaziantep’teki Özel Hastaneler Üzerinde Bir Araştırma http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Emine ŞENER, Mustafa KOCAOĞLU, Hülya BAYBEK, Arzu KIVRAK, Sağlık Sektöründe Çift Kariyerli Eşler: Hemşire Çiftlerle Nitel Bir Çalışma http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


G. Banu Dayanç KIYAT, Bünyamin ÖZGÜLEŞ, Sezer Cihan GÜNAYDIN, Algılanan Kurumsal İtibar ve İşe Bağlılığın Duygusal Emek Davranışı Üzerine Etkisi: Sağlık Çalışanları Örneği http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Bilge KALANLAR, Türkiye’nin Yüzüncü Yılında Sağlık Sektörü, Mevcut Durum ve Öngörüler  http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Sinem SOMUNOĞLU İKİNCİ, Demet ÜNALAN, Kürşat YURDAKOŞ, Examination of Relations between Organizational Citizenship Behavior and Organizational Cynicism in the Health Sector http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Merve Deniz PAK, Özgür İNCETürkiye’de Behçet ve Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarına Sunulan Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Keziban AVCI, Hastaneler için Hemşirelik Maliyetlerini Belirleme Metotlarına Teorik Bir Yaklaşım http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Seda AYDAN, Sağlık Hizmeti Araştırmalarında Kavram Analizi http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Merve Kardelen BİLİR, Deinstitutionalization in Mental Health Policy: from Institutional-Based to Community- Based Mental Healthcare Services http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Tuğba BAYNAL, Abdullah SOYSAL, Sağlık Kurumlarında Hastaların Sesine Odaklı Hizmet Sunumu: Kalite Evi http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png