Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı)


Index Copernicus International


Open Academic Journals Index (OAJI)


Scientific Indexing Services (SIS)


Arastirmax Index


Arastirmax Social Sciences Index


Arastirmax Avicenna Health Sciences Index


Türk Medline


Türk Eğitim İndeksi


Türkiye Atıf Dizini


Akademik Dizin


Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)


Makale Göndermek İsteyenlere Duyuru:

Dergimize makale göndermek, makale takibi yapmak, bilgi talebi, öneri ve diğer konularla ilgili yazışmalar için saglikidaresidergisi@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Dergi Son Sayı

 

Yıl: 2017, Cilt: 20, Sayı: 2

Tüm Sayı  http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

Künye Bilgisi  http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

Sedat BOSTAN, İbrahim DURMUŞ, An Attempt to Develop A Scale on the Decision Process: The Manager Decision Time Scale http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Yunus Emre ÖZTÜRK, Halil TÜRKTEMİZ, Turan AKDAĞ, Dozimetre Taşıyan Sağlık Çalışanlarında İş Yükünün İyonlaştırıcı Radyasyon Risk Algısına Etkisi http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Mustafa Kemal KÖRDEVE, Kamu ve Özel Sağlık Kuruluşlarında Kurumsallığın ve Kurum İmajının Oluşmasında Halkla İlişkilerin Etkileri http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Seda KUMRU, Mehmet TOP, İlaç Fiyatlandırma ve Geri Ödeme Politikalarının Orijinal İlaç ve Jenerik İlaç Açısından Değerlendirilmesi: Hipertansiyon İlaçları Örneği http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Tuba DÜZCÜ, Mesut AKYOL, Oya SANCAR, Ürün Tanıtım Temsilcilerinin Yeterlilik Eğitimindeki Başarı Düzeylerinin Demografik Özellikleriyle Karşılaştırılması http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Nazan TORUN, Yıldız AYANOĞLU, Ankara İlinde Evde Fototerapi Uygulamasının Maliyet Etkililik Analizi: Maliyet Etkililik Düzlemi ve Grafiği Açısından Değerlendirme http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Albena GAYEF, Birkan TAPAN, Haydar SUR, Relationship Between Time Management Skills and Academic Achievement of The Students in Vocational School of Health Services http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Songül ÇINAROĞLU, Kamu ve Özel Sağlık Hizmetlerinin Seçimini Etkileyen Faktörler: Teorik Bir İnceleme http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png