Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı)


Index Copernicus International


Open Academic Journals Index (OAJI)


Scientific Indexing Services (SIS)


Arastirmax Index


Arastirmax Social Sciences Index


Arastirmax Avicenna Health Sciences Index


Türk Medline


Türk Eğitim İndeksi


Türkiye Atıf Dizini


Akademik Dizin


Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)


Makale Göndermek İsteyenlere Duyuru:

Dergimize makale göndermek, makale takibi yapmak, bilgi talebi, öneri ve diğer konularla ilgili yazışmalar için saglikidaresidergisi@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Etik İlkeler

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisinde yer alan etik görev ve sorumluluklarda açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan ilkeler benimsenmektedir.


Telif Hakkı

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi’ne önerilen yazının daha önce yayımlanmadığı, yayımlanmak üzere kabul edilmediği ve halen başka bir yerde yayımlanmak üzere değerlendirme aşamasında olmadığı, Telif Hakkı Devir Formu'nda, yazar/lar tarafından açıkça belirtilmeli ve her bir yazar tarafından onaylanmalıdır. Tam metin olarak kongre kitabında yayınlanmamış olan bildiriler, yazı ile belirtilmiş olmak şartıyla, dergide değerlendirilebilir.


Hakem Değerlendirme Süreci

Editör tarafından değerlendirilen her bir makale alanında uzman en az iki hakem tarafından çift kör değerlendirmeden geçirilir. Kabul edildikten sonra etik standartlara uygun olmadığı tespit edilen makaleler yayından çıkarılabilir. Bu duruma yayından sonra tespit edilen makaleler de dahildir.


Etik Kurul Talebi

Etik kurul kararı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.


Finansal Kaynak

Yazarlar Metot kısmında çalışmaları için herhangi bir finansal kaynak desteğini beyan etmelidir.


İntihal Denetlemesi

Yazarlar bilimsel kurallara uygun bir şekilde atıf yapmalı ve araştırmaları içerisinde yer alan tüm bilimsel yazılara ait kaynak gösterimine dikkat etmelidirler. Gönderilen tüm makaleler, yazarlar tarafından intihal (benzerlik) taramasından geçirilmelidir. İntihal taramaları, iThenticate veya Turnitin yazılımları aracılığı ile gerçekleştirilmelidir.


Çıkar Çatışması

Yazarlar, bir makalenin başvurusu ile ilişkili herhangi bir çıkar çatışması olmadığını belirtmelidir.