Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı)


Index Copernicus International


Open Academic Journals Index (OAJI)


Scientific Indexing Services (SIS)


Arastirmax Index


Arastirmax Social Sciences Index


Arastirmax Avicenna Health Sciences Index


Türk Medline


Türk Eğitim İndeksi


Türkiye Atıf Dizini


Akademik Dizin


Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)


Makale Göndermek İsteyenlere Duyuru:

Dergimize makale göndermek, makale takibi yapmak, bilgi talebi, öneri ve diğer konularla ilgili yazışmalar için saglikidaresidergisi@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Genel Yayın Kuralları

1. Sağlık İdaresi Dergisi, yılda dört defa ve gerektiğinde özel sayı olarak yayınlanır. Derginin yayın dili Türkçe olup gerektiğinde İngilizce yazılara da yer verilebilir.

2. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi’nde; sağlık hizmetleri ve sağlık kurumları yönetimi, sağlık politikası ve planlaması, sağlık ekonomisi, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık hizmetlerinde pazarlama, sağlık bilişimi , üretim, finansman ve kalite yönetimi, sağlık hukuku, halk sağlığı ve epidemiyoloji vb. gibi konularda yazılmış araştırma ve derleme türü yazılar yer alır.

3. Başka bir yerde yayınlanmış veya yayın için gönderilmiş yazılar kesinlikle değerlendirilme kapsamına alınmaz. Yazar/yazarların yazının başka bir yerde yayınlanmak üzere gönderilmediğini ve yayınlanmadığını bir yazı ile belirtmeleri gerekmektedir. Tam metinm olarak kongre kitabında yayınlanmamış olan bildiriler, yazı ile belirtilmiş olmak şartıyla, dergide değerlendirilebilir. Gönderilen yazının sorumluluğu yazar/yazarlarına aittir. Yazıların yayın hakkı dergiye ait olup, yayınlanan ve yayınlanmayan yazılar iade edilmez.

4. Dergimizde makale alma, hakem süreci ve makale düzeltme süreci e-posta yoluyla gerçekleştirilmektedir. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, yazarların iletişim bilgileri ve telif hakkı devir formu (Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi Telif Hakkı Devir Formu) ile birlikte "saglikidaresidergisi@gmail.com"a gönderilmelidir. Makale takibi, bilgi talebi, öneri ve diğer konularla ilgili yazışmalar için de aşağıdaki adres ile iletişime geçebilirsiniz.


Gamze BAYIN DONAR
Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Sağlık Yönetimi Bölümü D Blok Kat:4 Beytepe Kampüsü 
e-mail: saglikidaresidergisi@gmail.com


5. Yazılar bilgisayar ortamında sorumlu yazı işleri müdürüne gönderilmeli ve .doc , .docx formatında tek satır aralıklı olarak, Times New Roman yazı biçiminde, 11 punto yazı tipi boyutu ile yazılmış olmalıdır. Yazı A4 boyutunda kağıdın bir yüzüne soldan 4 cm., sağdan 2,5 cm., alt ve üstten 3’er cm. boşluklar kalacak şekilde hazırlanmalı ve tüm sayfalar numaralandırılmalıdır. Yazılar 30 sayfa ile sınırlandırılmalıdır.

6. Dergiye ulaşan yazılar, öncelikle editör ve yayın kurulu tarafından yapılacak ilk değerlendirmeden sonra konu ile ilgili hakemlere gönderilir. Yazarlar, hakemlerden gelen düzeltme istemleri doğrultusunda gerekli düzeltmeleri yaparak yazıları en geç 15 gün içerisinde göndermelidirler. Düzeltmeden sonraki yazılar, yayın kurulu tarafından uygun görülürse yayınlanırlar.