Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı)


Index Copernicus International


Open Academic Journals Index (OAJI)


Scientific Indexing Services (SIS)


Arastirmax Index


Arastirmax Social Sciences Index


Arastirmax Avicenna Health Sciences Index


Türk Medline


Türk Eğitim İndeksi


Türkiye Atıf Dizini


Akademik Dizin


Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)


Makale Göndermek İsteyenlere Duyuru:

Dergimize makale göndermek, makale takibi yapmak, bilgi talebi, öneri ve diğer konularla ilgili yazışmalar için saglikidaresidergisi@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Yayın Politikası

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi’ne yayınlanmak üzere önerilen makalelerin yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir.

Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin içeriği derginin amaç ve kapsamı ile uyumlu olmalı ve makaleler şekilsel olarak dergi yazım ve yayın kurallarına uygun olmalıdır.

Dergiye ulaşan yazılar, öncelikle editör ve yayın kurulu tarafından yapılacak ilk değerlendirmeden sonra konu ile ilgili hakemlere gönderilir. Yazarlar, hakemlerden gelen düzeltme istemleri doğrultusunda gerekli düzeltmeleri yaparak yazıları en geç 15 gün içerisinde göndermelidirler. Düzeltmeden sonraki yazılar, yayın kurulu tarafından uygun görülürse yayınlanırlar.